X
تبلیغات
چشمه عشق - زندگی نامه ی امام علی (ع)


 

 

ولادت:

 حضرت علي ( ع ) نخستين فرزند خانواده هاشمي است كه پدر و مادر او هر دو فرزند هاشم اند . پدرش ابوطالب فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم بن عبدمناف است ومادر اوفاطمه دختراسد فرزند هاشم بن عبدمناف مي باشد.خاندان هاشمي از لحاخ فضائل اخلاقي وصفات عاليه انساني درقبيله قريش و اين طايفه درطوايف عرب،زبانزد خاص وعام بوده است.فتوت ، مروت، شجاعت و بسياري از فضايل ديگراختصاص به بني هاشم داشته است.يك از اين فضيلتها در مرتبه عالي در وجود مبارك حضرت علي(ع) موجود بوده است.فاطمه دختر اسد به هنگام درد زايمان راه مسجدالحرام را در پيش گرفت و خود را به ديوار كعبه نزديك ساخت و چنين گفت : خداوندا ! به تو و پيامبران و كتابهايي كه از طرف تو نازل شده اند و نيز به سخن جدم ابراهيم سازنده اين خانه ايمان راسخ دارم . پرودگارا ! به پاس احترام كسي كه اين خانه را ساخت ، و به حق كودكي كه در رحم من است ، تولد اين كودك را بر من آسان فرما ! لحظه اي نگذشت كه ديوار جنوب شرقي كعبه در برابر ديدگان عباس بن عبدالمطلب و يزيد بن تعف شكافته شد . فاطمه وارد كعبه شد،و ديوار به هم پيوست.فاطمه تا سه روز در شريفترين مكان گيتي مهمان خدا بود.و نوزادخويش سه روز پس از سيزدهم رجب سي ام عام الفيل فاطمه را به دنيا آورد.دختر اسد ازهمان شكاف ديوار كه دوباره گشوده شده بود بيرون آمد و گفت :  پيامي از غيب شنيدم كه نامش را علي بگذار

دوران كودكي:

حضرت علي(ع) تا سه سالگي نزد پدر و مادرش پسر برد و از آنجا كه خداوند مي خواست ايشان به كمالات بيشتري نائل آيد ، پيامبر اكرم(ص) وي را از بدو تولد تحت تربيت غير مستقيم خود قرار داد .تا آنكه،خشكسالي عجيبي درمكه واقع شد.ابوطالب عموي پيامبر،با چند فرزند با هزينه سنگين زندگي روبرو شد.رسول اكرم(ص) با مشورت عموي خود عباس توافق كردند كه هر يك از آنان فرزندي از ابوطالب را به نزد خود ببرند تا گشايشي در كار ابوطالب باشد.عباس،جعفر راو پيامبر(ص)،(5)علي(ع)را به خانه خود بردند.به اين طريق حضرت علي(ع) به طور كامل دركنار پيامبرقرار گرفت.علي(ع)آنچنان با پيامبر(ص)همراه بود،حتي هرگاه پيامبراز شهرخارج مي شدوبه كوه وبيابان ميرفت اورانيزهمراه خودمي برد.بعثت پيامبر(ص)و حضرت علي ( ع ) شكي نيست كه سبقت در كارهاي خير نوعي امتياز و فضيلت است.وخداوند در آيات بسياري بندگانش رابه انجام آنها،وسبقت گرفتن بر يكديگردعوت فرموده است.از فضايل حضرت علي(ع)است كه اونخستين فرد ايمان آورنده به پيامبر(ص)باشند.ابن ابي الحديد در اين باره مي گويد:بدان كه درميان اكابر و بزرگان و متكلمين گروه معتزله اختلافي نيست كه علي بن ابيطالب نخستين فردي است كه به اسلام ايمان آورده وپيامبر خدا را تاييد كرده است.

حضرت علي ( ع ) نخستين ياور پيامبر ( ص ):

 پس از وحي خدا و برگزيده شدن حضرت محمد(ص) به پيامبري و سه سال دعوت مخفيانه، سرانجام پيك وحي فرا رسيد و فرمان دعوت همگاني داده شد.در اين ميان تنها حضرت علي (ع)مجري طرحهاي پيامبر(ص)در دعوت الهيش و تنها همراه و دلسوز آن حضرت در ضيافتي بود كه وي براي آشناكردن خويشاوندانش با اسلام و دعوتشان به دين خدا ترتيب داد.در همين ضيافت پيامبر(ص)از حاضران سؤال كرد:چه كسي از شما مرا در اين راه كمك مي كند تا برادرو وصي و نماينده من در ميان شما باشد؟فقط علي(ع)پاسخ داد:اي پيامبرخدا!من تورادراين راه ياري ميكنم پيامبر(ص)بعدازسه بارتكرارسؤال وشنيدن همان جواب فرمود:اي خويشاوندان وبستگان من،بدانيد كه علي(ع)برادرووصي وخليفه پس ازمن درميان شماست.از افتخارات ديگر حضرت علي(ع)اين است كه با شجاعت كامل براي خنثي كردن توطئه مشركان مبني برقتل رسول خدا (ص)دربسترايشان خوابيدوزمينه هجرت پيامبر(ص)راآماده ساخت.

حضرت علي ( ع ) بعد از هجرت:

 بعد از هجرت حضرت علي(ع)وپيامبر(ص)به مدينه دو نمونه از فضايل علي(ع)رابيان مينمائيم:1- جانبازي و فداكاري در ميدان جهاد:حضوروي در26غزوه از27غزوه پيامبر(ص)و شركت درسريه هاي مختلف از افتخارات و فضايل آنحضرت است.2-ضبط و كتابت وحي (قرآن)كتابت وحي و تنظيم بسياري ازاسناد تاريخي وسياسي ونوشتن نامه هاي تبليغي ودعوتي ازكارهاي حساس و پرارج امام(ع)بود.ايشان آيات قرآن چه مكي وچه مدني،راضبط مي كرد.بهمين علت است كه وي را ازكاتبان وحي وحافظان قرآن بشمارميآورند.در اين دوران بود كه پيامبر(ص) فرمان اخوت و برادري مسلمانان را صادر فرمود و با حضرت علي(ع)پيمان برادري و اخوت بست وبه حضرت علي(ع)فرمود:توبرادرمن دراين جهان وسراي ديگر هستي.به خدايي كه مرابحق برانگيخته است...تورا به برادري خودانتخاب ميكنم،اخوتي كه دامنه آن هر دو جهان را فرا گيرد.حضرت علي(ع)داماد رسول اكرم(ص)عمروابوبكربامشورت با سعدمعاذرئيس قبيله اوس دريافتند جز علي(ع)كسي شايستگي زهرا(س)راندارد.لذا هنگامي كه علي(ع)درميان نخلهاي باغ يكي از انصار مشغول آبياري بود موضوع را با ايشان در ميان نهادند وايشان فرمود:دختر پيامبر(ص)مورد ميل وعلاقه من است.وبسوي خانه رسول به راه افتاد.وقتي بحضوررسول اكرم(ص)رسيد،عظمت محضرپيامبر(ص)مانع ازآن شد كه سخني بگويد،تااينكه رسول اكرم(ص)علت رجوع ايشان راجوياشدوحضرت علي(ع)با تكيه به فضايل وتقواوسوابق درخشان خود دراسلام فرمود:آيا صلاح مي دانيد كه فاطمه رادرعقد من درآوريد؟پس  ازموافقت حضرت زهرا(س)آن حضرت به دامادي رسول اكرم(ص)نائل آمدند.

 غدير خم:

 پيامبر(ص)بعد ازاتمام مراسم حج در آخرين سال عمر پربركتش درراه برگشت در محلي به نام غديرخم در نزديكي جحفه دستور توقف داد، زيرا پيك وحي فرمان داده بود كه پيامبر (ص)بايد رسالتش را به اتمام  برساند.پس ازنمازظهرپيامبر(ص)بربالاي منبري ازجهازشتران رفت وفرمود:اي مردم!نزديك است كه من دعوت حق را لبيك گويم وازميان شمابروم درباره من چه فكر ميكنيد؟مردم گفتند:گواهي ميدهيم كه تو آيين خداراتبليغ ميكردي پيامبرفرمود:آيا شماگواهي نميدهيد كه جزخداي يگانه،خدايي نيست ومحمد بنده خداوپيامبراوست؟مردم گفتند:آري،گواهي ميدهيم.سپس پيامبر(ص)دست حضرت علي(ع)را بالا گرفت وفرمود:اي مردم!درنزدمؤمنان سزاوارترازخودشان كيست؟مردم گفتند:خداوندوپيامبراوبهترميدانند.سپس پيامبرفرموند:اي مردم!هركس من مولا و رهبر او هستم،علي هم مولا و رهبراوست.واين جمله را سه بارتكرار فرمودند.بعد مردم اين انتخاب رابه حضرت علي(ع)تبريك گفتندوبا وي بيعت نمودند.

 حضرت علي ( ع ) بعد از رحلت رسول اكرم ( ص ):

 پس از رحلت رسول اكرم(ص)به علت شرايط خاصي كه بوجود آمده بود،حضرت علي(ع)از صحنه اجتماع كناره گرفت و سكوت اختياركرد.نه در جهادي شركت مي كرد و نه دراجتماع بطوررسمي سخن ميگفت.شمشيردرنيام كردوبه وظايف فردي وسازندگي افراد ميپرداخت. فعاليتهاي امام دراين دوران به طورخلاصه اينگونه است:1-عبادت خدا آنهم در شان حضرت علي(ع)2-تفسيرقرآن وحل مسائل ديني و فتواي حكم حوادثي كه در طول23سال زندگي پيامبر (ص)مشابه نداشت.3-پاسخ به پرسشهاي دانشمندان ملل و شهرهاي ديگر 4-بيان حكم بسياري ازرويدادهاي نوظهور كه دراسلام سابقه نداشت5-حل مسائل هنگامي كه دستگاه خلافت در مسائل سياسي و پاره اي ازمشكلات بابن بست روبرو میشد.6-تربيت وپرورش گروهي كه از ضمير پاك وروح آماده،براي سيروسلوك برخوردارهستند7-كاروكوشش براي تامين زندگي بسياري از بينوايان و درماندگان تا آنجا كه با دست خويش باغ احداث ميكرد و قنات استخراج مينمودوسپس آنهارا درراه خدا وقف مي نمود.

 خلافت حضرت علي ( ع ):

 درزمان خلافت حضرت علي(ع)جنگهاي فراواني رخ دادازجمله صفين،جمل ونهروان كه هر يك پيامدهاي خاصي به دنبال داشت .شهادت امام علي(ع):بعدازجنگ نهروان و سركوب خوارج برخي از خوارج از جمله عبدالرحمان بن ملجم مرادي،وبرك بن عبدالله تميمي  وعمروبن بكر تميمي دريكي ازشبهاگردهم آمدندواوضاع آنروزوخونريزيهاوجنگهاي داخلي رابررسي كردندو ازنهروان وكشتگان خود يادكردندوسرانجام به اين نتيجه رسيدند كه باعث اين خونريزي وبرادركشي حضرت علي(ع)ومعاويه وعمروعاص است.واگراين سه نفرازميان برداشته شوند،مسلمانان تكليف خود راخواهنددانست.سپس باهم پيمان بستند كه هريك ازآنان متعهد كشتن يكي ازسه نفرگردد.ابن ملجم متعهد قتل امام علي(ع)شدودرشب نوزدهم ماه رمضان همراه چند نفردرمسجد كوفه نشستند.آن شب حضرت علي(ع)در خانه دخترش مهمان بودندوازواقعه صبح باخبربودند،وقتي موضوع رابادخترش درميان نهاد،ام كلثوم گفت:فردا جعده را به مسجد بفرستيد.حضرت علي(ع)فرمود:از قضاي الهي نمي توان گريخت.آنگاه كمربند خودرامحكم بست ودرحاليكه اين دوبيت رازمزمه ميكرد عازم مسجد شد.كمرخودرابراي مرگ محكم ببند، زيرامرگ توراملاقات خواهدكرد.و از مرگ، آنگاه كه به سراي تو درآيد.جزع وفرياد مكن ابن ملجم،درحاليكه حضرت علي(ع)درسجده بودند،ضربتي برفرق مبارك خون ازسرحضرتش در محراب جاري شدو محاسن آن حضرت وارد ساخت.شريفش را رنگين كرد.در اين حال آن حضرت فرمود:فزت و رب الكعبه به خداي كعبه سوگند كه رستگار شدم سپس آيه 55سوره طه راتلاوت فرمود:شماراازخاك آفريديم ودرآن بازتان مي گردانيم و بار ديگر از آن بيرونتان ميآوريم.حضرت علي(ع)در واپسين لحظات زندگي نيز به فكر صلاح وسعادت مردم بودوبه فرزندان و بستگان و تمام مسلمانان چنين وصيت فرمود:شمارابه پرهيزكاري سفارش ميكنم وبه اينكه كارهاي خود را منظم كنيد واينكه همواره درفكراصلاح بين مسلمانان باشيد.يتيمان را فراموش نكنيد،حقوق همسايگان رامراعات كنيد.قرآن رابرنامه ي عملي خود قراردهيد.نمازرا بسيارگرامي بداريد كه ستون دين شماست.حضرت علي(ع)در21ماه رمضان به شهادت رسيدو درنجف اشرف به خاك سپرده شد،ومزارش ميعادگاه عاشقان حق و حقيقت شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387;ساعت 12:25;  توسط مسعود;  |